มาตรฐานการทำบริการกำจัดแมลง

STANDARD PEST CONTROL APPLICATION

“เคร่งครัดเรื่องความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

เราเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ให้บริการทางด้านควบคุมและกำจัดแมลงตลอดจน สัตว์รบกวนทุกชนิด เราทราบดีว่าปัญหาที่เกิดจากการทำลายของปลวกและแมลง สัตว์รบกวนต่างๆล้วนแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินมากมาย ก่อให้เกิด ความรำคาญ ตลอกจนเป็นพาหนะนำโรค เกิดการปนเปื้อนของอาหาร

มาตรฐานการทำบริการกำจัดแมลง

(STANDARD PEST CONTROL APPLICATION)

ISS เซอร์วิส

- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
- ฉีดพ่น้ำยาเคมีภายในและรอบนอก ตามรอยแตกแยก รอยร้าว และจุดที่พบปัญหา
- เจาะพื้นที่ตามจุดสำคัญ เพื่ออัดน้ำยาเคมีลงดินป้องกันและกำจัดปลวกใต้พื้นอาคาร(ในครั้งแรก)
- ใส่เคมีผงปลวก เพื่อกำจัดการลุกลามของปลวก
- สำรวจ/ตรวจเช็คปลวกทุกครั้งที่เข้าทำบริการตามจุดต่างๆ เช่น ตู้หนังสือ , ตู้เสื้อผ้าที่ปล่อยทิ้งไว้
นานๆ หรือสังเกตดู อุโมงค์/ท่อทางเดินปลวกตามข้างฝา วงกบประตู หน้าต่าง ห้องใต้บันได หรือ
บริเวณบริเวณใกล้ๆ ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น
- การขอความร่วมมือในการป้องกัน กำจัดปลวกเบื้องต้น เช่นการจัดเก็บวางข้าวของเครื่องใช้ที่ทำ
ด้วยไม้ ตู้เสื้อผ้า ไม่ควรวางชิดผนัง/กำแพง เพราะการตรวจเช็คกระทำได้ยาก

มาตรฐานการทำบริการ

นโยบายส่งเสริมด้านความปลอดภัย บริษัทกำจัดปลวกที่ดี ควรมีนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยโดยเฉพาะ เช่น มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของทั้งลูกค้าและพนักงาน มาตรฐานการเลือกใช้สารเคมีผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน รวมถึงมีการฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้สารเคมี การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐาน


“ มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของพนักงานทุกคน และมีการอบรมเพื่อให้มั่นใจว่า สามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ “


ความน่าเชื่อถือและประสบการณ์

ควรเลือกบริษัทกำจัดปลวกที่มีประสบการณ์ทำงาน หรือดำเนินกิจการมาอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป รวมถึงมีที่ตั้งของสำนักงานชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่หนีหายไประหว่างสัญญา พนักงานสวมใส่เครื่องแบบของบริษัท เพิ่มความอุ่นใจให้น่าเชื่อถือ และให้มั่นใจว่าไม่ได้เป็นมิจฉาชีพ ข้อนี้จึงควรเป็นประเด็นต้นๆ ที่ควรคำนึงถึงเป็นหลัก

ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ

คุณสามารถสังเกตความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพได้ในวันที่พนักงานเข้าสำรวจพื้นที่ โดยประเมินจากการให้คำปรึกษาและอธิบายเรื่องการกำจัดปลวกได้อย่างคล่องแคล่ว เชี่ยวชาญ สามารถตอบคำถามได้ชัดเจน รวมถึงการแนะนำเคล็ดลับอื่นๆ ในการป้องกันและดูแลรักษาบ้านจากปลวก เช่น ความปลอดภัยสำหรับเด็กและคนชรา การดูแลสัตว์เลี้ยงในระหว่างการทำบริการ

ความคุ้มค่า

ความคุ้มค่าในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงมูลค่าของบริการที่คุณว่าที่มีราคาถูกหรือแพง ซึ่งไม่ว่าจะใช้รูปแบบการกำจัดแบบไหน สารเคมีอะไร หากวิธีนั้นสามารถขจัดปัญหาปลวกที่คุณมีได้ ย่อมถือว่าคุ้มค่าแล้ว คุณสามารถค้นหาข้อมูลการใช้งานหรือรีวิวการใช้บริการจากผู้ใช้ท่านอื่นๆ

สำรวจพื้นที่และประเมินปัญหา

(เราสำรวจพื้นที่และประเมินปัญหา ฟรี )

ในการคำนวณค่าบริการกำจัดปลวกนั้น ควรจะต้องเข้าสำรวจพื้นที่หน้างานเพื่อประเมินระดับการระบาด สายพันธุ์ปลวกที่พบ เพื่อหาวิธีกำจัดและเลือกใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง และยังต้องสำรวจลักษณะโครงสร้างบ้าน ขนาดพื้นที่ รวมถึงความเสี่ยงและข้อกังวลที่ลูกค้ามี เช่น มีสัตว์เลี้ยง ที่บ้านมีเด็กเล็ก คนชรา เป็นต้น เพื่อออกแบบรูปแบบบริการที่เหมาะแก่ลูกค้าท่านนั้นๆ